Aangepaste richtlijnen schoolzwemmen

Houd je aan de regels, dan hebben we samen zwemplezier!

Richtlijnen specifiek voor schoolzwemmen

 • Kinderen en leerkrachten gaan thuis of op school naar het toilet, zodat de toiletten in het zwembad zo min mogelijk gebruikt worden;
 • De leerkracht verzamelt de kinderen buiten bij de entree van Sportcentrum De Waterlelie;
 • Ouders/begeleiders die door school zijn aangewezen om te helpen bij het schoolzwemmen wachten ook buiten. Er zijn geen andere ouders aanwezig. Heb je een vraag over het schoolzwemmen? Klik hier!
 • De leerkracht desinfecteert de handen van alle kinderen en begeleiders voordat zij Sportcentrum De Waterlelie betreden;
 • Na het desinfecteren begeleidt de leerkracht samen met de ouders/begeleiders de kinderen via de aangegeven looproute richting de kleedruimtes;
 • Per kleedruimte zijn maximaal 3 volwassenen aanwezig;
 • Kinderen kleden zich om in de grote kleedruimtes en laten de kleding hangen. Gebruik geen wisselcabines;
 • De zwemonderwijzer haalt de kinderen op uit de kleedruimtes en begeleidt ze via de douches naar het zwembad. Kinderen douchen voor en na het zwemmen;
 • Tijdens de les is het voor de zwemonderwijzer niet noodzakelijk om 1,5 afstand te houden tot leerlingen;
 • Ouders/begeleiders houden 1,5 meter afstand van de leerkracht, zwemonderwijzer en andere ouders/begeleiders;
 • Na de les begeleidt de lesgever de kinderen via de douches richting de kleedruimtes;
 • De kinderen wachten in de kleedkamer tot iedereen is aangekleed. Gezamenlijk verlaten zij het pand via de aangegeven route;

2 keer per jaar is het kledingzwemmen. Dit gaat gewoon door! In verband met corona is het voor ouders/verzorgers niet mogelijk om bij deze lessen aanwezig te zijn.

Delen: