update klantenbestand

Update je gegevens

(For english scroll down)
Zwembad De Waterlelie is onderdeel van ESA Aalsmeer BV. Vanaf januari 2021 krijgt ESA een nieuwe website waarin je kunt inloggen. Daarom hebben wij actuele persoonsgegevens nodig van jou en je kind(eren). Vanaf januari gaat de communicatie over zwemlessen via e-mail of SMS. Wij stoppen met De Waterlelie App.
Vul alsjeblieft onderstaand formulier zo volledig mogelijk in!

Begin januari ontvang je een e-mail voor het aanvragen van een wachtwoord

Op de nieuwe website komt een speciale knop 'Mijn ESA' waarmee je in een beveiligde omgeving komt. Daar kan je de gegevens van jou en je kind(eren) zien en wijzigen. Die gegevens gebruiken wij voor bijvoorbeeld het printen van zwemdiploma's. Let er dus op dat je de gegevens goed invult in het onderstaande formulier.
 

Wat kan je nog meer in die beveiligde omgeving:

– Gemakkelijker online inschrijven voor zwemles en online betalen.
– De kaart van de zwemlessen verlengen en betalen.
– Jouw gegevens én die van je kind(eren) inzien en wijzigen.
– De planning is om medio maart te starten met het inzien van de vorderingen van jouw kind(eren) binnen de huidige lesgroep.
 
Vanaf januari 2021 staat alle informatie van ESA op één website! Over het huren van een sportaccommodatie, het aanbod van sport & beweegprogramma's, maar ook alle informatie over het zwembad, de zwemlessen, de extra lessen tijdens vakanties en nog veel meer.
 

Na het invullen van het formulier ben jij voorbereid op de nieuwe online omgeving en de communicatie over zwemlessen!

Alvast bedankt voor je medewerking

—————————————————————————————————————————————————–

Update your personal data

Swimming pool De Waterlelie is part of ESA Aalsmeer BV. From January 2021, ESA will have a new website where you can log in. That is why we need up-to-date personal data from you and your child(ren). From January, communication about swimming lessons will be via email or SMS. We are discontinuing The Waterlelie App.
Please fill in the form below as completely as possible!

At the beginning of January you will receive an email requesting a password

The new website will have a special 'My ESA' button that will take you to a secured environment. There you can see and change the details of you and your child(ren). We use the data for, for example, printing swimming certificates.
So make sure you fill in the details correctly in the form below.

What else can you do in that secure environment:

– Easier to register online for swimming lessons and pay online.
– Renew and pay for the swimming lessons card.
– View and change your data and those of your child (ren).
– The plan is to start in mid-March to view the progress of your child (ren) within the current class.
 
From January 2021, all information from ESA will be on one website! About renting a sports accommodation, the range of sports & exercise programs, but also all information about the swimming pool, swimming lessons, extra lessons during holidays and much more.

After completing the form you are prepared for the new online environment and the communication about swimming lessons!

Thanks for your cooperation.
 

Update gegevens ouders en zwemleskinderen

Let op! De naam die je doorgeeft, wordt gebruikt voor de diploma’s
Delen: