Aanpassen van lesdag/tijd zwemles

Veranderen de schooltijden van uw kind na de zomervakantie? Dan is het mogelijk een aanpassing in de lesdag/tijd aan te vragen voor de zwemles. Met het onderstaande formulier kunt u een hiervoor aan eenvraag doen. Dit formulier moet uiterlijk 13 juli binnen zijn. In de zomervakantie gaat de afdeling Zwemzaken aan de slag met de planning van de lesgroepen. Als er bekend is wanneer uw dochter/zoon kan gaan zwemmen, dan ontvangt u daarover een mail. Dit zal halverwege augustus zijn.  

Aanpassen lestijd i.v.m. school

Mijn kind kan niet meer zwemmen op de huidige lesdag/tijd i.v.m. schooltijden die veranderen.
Voorkeur
Indien u deze aanvraag al per mail heeft doorgegeven aan de afdeling Zwemzaken, hoeft u dit formulier niet in te vullen. Vanaf 12 augustus wordt er gewerkt aan de indeling van de lesgroepen. Daarna ontvangt u een bericht met de nieuwe lesdag / lestijd voor uw kind.
Delen: