Zwemmen in Aalsmeer

Zwembad De Waterlelie is weer open!

Alle activiteiten gaan door. Lees hier de corona richtlijnen. Kom altijd in zwemkleding naar het zwembad.

    Openingstijden bekijk het overzicht     Agenda bekijk de agenda     Nieuws blijf op de hoogte
 

Nieuws

Update persoonsgegevens

(For english scroll down)
Zwembad De Waterlelie is onderdeel van ESA Aalsmeer BV. Vanaf januari 2021 gaat ESA over op een nieuw zwembadsoftware en nieuwe website. Voor jou betekent dat een nieuwe toegangspas voor het banenzwemmen, sportgroepen en/of zwemles. Alle informatie over het zwembad en alle andere producten en diensten van ESA vind je vanaf januari op de nieuwe website. Daarop krijg je ook de mogelijkheid om in te loggen in een persoonlijk account. Om alles goed voor te bereiden hebben wij jouw actuele persoonsgegevens nodig. Vul alsjeblieft het formulier zo volledig mogelijk in!
(Vul je je gegevens in via de website? Scroll dan helemaal naar beneden. Vul je je gegevens in via de app? Tik dan op de blauwe balk: Update persoonsgegevens)

Je ontvangt een vervangende toegangspas vanaf januari 2021.

In september hebben wij aangekondigd samen met Sera Business Design in het diepe te springen. In de afgelopen maanden zijn er al stappen gezet naar de nieuwe software. Eén van de stappen die daarbij horen is het bezoekerbestand actualiseren voor de nieuwe toegangspassen. In januari vervangen wij kosteloos je magneetkaart(en) voor een nieuwe toegangspas met een onzichtbare chip. Bij je eerste bezoek in januari 2021 lever je jouw oude pas in en ontvang je van ons een nieuwe. Het doorgeven van jouw persoonsgegevens helpt ons om dit voor te bereiden en de vervanging bij de receptie snel te kunnen regelen.

Vanaf januari 2021 staat alle informatie van ESA op één website!

Op onze nieuwe website vind je alles over het huren van een sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte bij De Oude Veiling. Ook vind je daar het aanbod van sport & beweegprogramma’s in Aalsmeer en Kudelstaart, alle informatie over het zwembad, de sportgroepen, zwemlessen, evenementen en nog veel meer. Om online producten te kunnen kopen, heb je een persoonlijk account nodig.

Wat kan je straks in de online omgeving?

Op de nieuwe website komt onder andere de knop 'Mijn ESA' waarmee je, nadat je een account hebt aangemaakt en inlogt, in een beveiligde omgeving komt. In één overzicht zie je jouw persoonsgegevens, jouw actieve producten en je bezoek historie. Om het je gemakkelijker te maken kan je online je meerbanenkaart en/of Aquasportpas verlengen. Producten bestellen of tickets kopen voor een evenement behoren straks ook tot de mogelijkheden. Heb je kinderen op zwemles? Dan kan je ook die gegevens inzien en de leskaarten verlengen. Vul daarvoor alsjeblieft een ander formulier in: UPDATE GEGEVENS OUDERS EN ZWEMLESKINDEREN

Het is de moeite waard om jouw actuele gegevens aan ons door te geven. Dan ben je goed voorbereid op de online omgeving en je nieuwe toegangskaart(en). Uiteraard blijft het ook altijd mogelijk om de kaart(en) te verlengen bij de receptie van het zwembad.
 
Alvast bedankt voor je medewerking.
 

========================================================================

 
Swimming pool De Waterlelie is part of ESA Aalsmeer BV. From January 2021, ESA will switch to a new swimming pool software. This means for you a new access pass for lane swimming, sports groups and/or swimming lessons. ESA will inform you from January via a new website with the option to log in to a personal account. To prepare all this properly, we need your current personal data. Please fill in the form below as completely as possible!

WE WILL REPLACE YOUR ACCESS PASS IN JANUARY 2021

In September we announced that we were entering into a partnership with Sera Business Design for our new swimming pool software. Steps have been made in recent months towards this new software. In January we will replace your magnetic card(s) with a new access pass with an invisible chip. On your first visit in January 2021, you hand in your old pass and you will receive a new one from us (free of charge). Passing on your personal data helps us to prepare this and to be able to quickly arrange the replacement at the reception.

From January 2021, all information from ESA will be on one website!

You will find everything about renting a sports accommodation or a multifunctional space for room rental at De Oude Veiling. The range of sports & exercise programs in Aalsmeer and Kudelstaart, but also all information about the swimming pool, sports groups, swimming lessons, events and much more. Many products require you to have a personal account.

what are the possibilities in the online environment

The new website will include the 'Mijn ESA' button, which will take you to a secure environment after logging in. In one overview you can see your personal data, your active products, your visit history and you can renew your Meerbanenkaart or AquaSport card online. Ordering products or buying tickets for an event will soon also be possible. If you have children on swimming lessons, you can also view this data and renew the lesson cards. Please fill in another form for this: UPDATE GEGEVENS OUDERS EN ZWEMLESKINDEREN

It is worthwhile to pass on your current data to us. Then you are well prepared for the online environment. Of course it is always possible to extend the card (s) at the reception of the swimming pool.
 
Thanks for your cooperation.

Meer lezen